taló

  1. retaló, part posterior del taló del peu.
    calcani o calcany, os que forma el taló del peu.
  2. talonera, la part del calçat que correspon al taló.
  3. tacó. Sempre portava tacons alts.
  4. xec.© Manuel Franquesa