terminologia

tecnologia, terminologia usada en una ciència, art, etc.
vocabulari, conjunt dels mots d'una ciència, art, etc.
nomenclatura, conjunt de noms emprats en una branca de la ciència o de l'art.
Compareu: glossari, argot, fraseologia, llenguatge


© Manuel Franquesa