terrassa

  1. Compareu: terraplè, feixa
  2. terrat.
    Fer terrasses en un terreny: Terraplenar.© Manuel Franquesa