cessió

dació
donació
retrocessió
renúncia
traspàs
abandó
alienació
endossament (d'un document de crèdit)
Compareu: concessió


© Manuel Franquesa