cooperació

col·laboració
concurs
assistència
contribució
Compareu: sinergia: acció combinada de diferents òrgans per a acomplir una funció.


© Manuel Franquesa