deisme

teisme
diteisme, creença en dos déus.
triteisme, creença en tres déus; doctrina segons la qual les tres persones de la Trinitat són tres déus diferents.
politeisme, creença en molts déus.


© Manuel Franquesa