dictat

imposició (→)
prescripció


© Manuel Franquesa