escorça [o escorxa]

 1. corfa
  còrtex (tèc.)
  escarrotxa, escorça gruixuda de certes plantes.
  pela (→). Peles de xop.
  carrotxa, escorça de pi.
  escorpit, capa de l'alzina surera entre el suro i la fusta.
  rusca, escorça del suro.
  tosca, escorça seca del suro.
  líber, (tèc.), part interna de l'escorça d'un arbre.
  escudet, tros d'escorça que es treu en fer un empelt.
 2. Fig. → aparença.© Manuel Franquesa