exili

desterrament
proscripció
bandeig o bandejament
relegació o relegament, acció d'exiliar algú a un lloc determinat, dintre el mateix país, sense privar-lo dels drets civils i polítics, si és que en té.
confinament, íd.
internament, íd.
deportació. La deportació dels presoners polítics a Sibèria.
ostracisme, absència forçada del país per raons polítiques, sense que hi hagi una sentència de desterrament.
petalisme, mètode d'exili emprat a Siracusa.
expatriació. Pot ésser forçada o voluntària.
Antònims: Desbandejament.


© Manuel Franquesa