A

Body
    símbol
  1. òptica absorbància.
  2. metrologia ampere.
  3. electricitat i electroquímica ànode.
  4. música la3.