a-1

Body
[an- davant vocal o h] Prefix, del grec a-, que significa ‘no’, ‘sense’, usat en la formació de mots cultes. Ex.: amorf, amoral, anhídrid, arrítmia.


Vegeu també:
a-2