a-2

Body
Prefix, del llatí ad, que té valor modificatiu i serveix per a formar verbs. Ex.: ajornar, anivellar, afeblir.


Vegeu també:
a-1