1

Body
química orgànica Sufix, de l’al. -an, usat en la formació dels noms dels hidrocarburs saturats. Ex.: età, metà.


Vegeu també:
2