abacial

Accessory
Partició sil·làbica: a_ba_ci_al
Etimologia: del ll. ecl. abbatialis 1a font: 1839, DLab.
Body
adjectiu Relatiu o pertanyent a l’abat, a l’abadessa o a l’abadia. Dignitat abacial. Casa abacial.