abaixar

Accessory
Partició sil·làbica: a_bai_xar
Compareu: baixar
Etimologia: de baixar
Body
  verb
 1. transitiu Fer descendir a un nivell més baix. Abaixar la branca d’un arbre. Abaixar el teló. Abaixar la persiana.
 2. transitiu Dirigir cap avall. Abaixar la vista. Abaixa el cap, i podràs passar.
 3. pronominal Inclinar-se. Abaixar-se a collir una cosa.
  1. transitiu figuradament Fer descendir a una condició inferior, a un grau inferior d’intensitat, a un tant inferior. Abaixar la ràdio. Abaixar el pressupost.
  2. pronominal música Desafinar tot fent més baix el to. El cantant s’ha abaixat molt.
 4. transitiu Rebaixar, disminuir l’alçària, el gruix (d’una cosa). Abaixar una tàpia.
  1. transitiu figuradament Humiliar, privar (algú) de la seva dignitat.
  2. pronominal Humiliar-se.
 5. transitiu indústria tèxtil Tallar i igualar el pèl (d’un drap).
 6. abaixar veles figuradament Cedir (en una discussió, una baralla, etc.). Crida molt, però al final sempre abaixa veles.