-acant

Body
Forma sufixada del mot grec ákantha, que significa ‘espina’. Ex.: celacant.