acantàcies

Accessory
Partició sil·làbica: a_can_tà_ci_es
Etimologia: de acant
Body
    femení botànica
  1. plural Família de personades tropicals o subtropicals de flors agrupades en inflorescències.
  2. singular Planta de la família de les acantàcies.