acceptació

Accessory
Partició sil·làbica: ac_cep_ta_ci_ó
Etimologia: del ll. acceptatio, -ōnis, íd. 1a font: s. XV
Body
    femení
  1. Acció d’acceptar. L’acceptació d’un honor. L’acceptació d’unes condicions. Tenir, una moda, molta acceptació.
  2. dret Manifestació de la voluntat per la qual hom assumeix certes obligacions. Acceptació de lletra de canvi. Acceptació d’herència.