acel·lular

Accessory
Etimologia: de a-1 i cel·lular
Body
    adjectiu biologia
  1. Que no té cèl·lules.
  2. Dit de l’organisme, teixit o òrgan constituït per una massa protoplasmàtica no compartimentada per parets cel·lulars.