-aci
| | -àcia

Body
  1. Sufix, del llatí -aceus, -a, -um, que indica família botànica. Ex.: verbenàcies, rosàcies.
  2. Sufix, del llatí -aceus, -a, -um, que significa ‘relatiu o pertanyent a’. Ex.: arenaci, al·liaci.