acidificar

Accessory
Etimologia: de àcid
Body
    verb química
  1. transitiu Fer tornar àcida una solució, primitivament alcalina o neutra, mitjançant l’addició d’un àcid.
  2. transitiu Convertir una substància en un àcid.
  3. pronominal Esdevenir àcid, esdevenir un àcid.