aclimatar

Accessory
Etimologia: de clima
Body
    verb
  1. transitiu Habituar a unes condicions ambientals diferents de les nadiues, adaptar a un clima foraster o estrany. Aclimatar una espècie forestal al nostre país.
  2. transitiu figuradament Fer que (una cosa) arreli o prosperi en un indret diferent d’aquell en què ha tingut l’origen. Aclimatar una habitud, una moda.
  3. pronominal Li costa d’aclimatar-se.