acrílic
| | acrílica

Accessory
Etimologia: comp. híbrid de acr(oleïna) i el gr. hylikós ‘material’, del gr. hýlē ‘matèria’
Body
  adjectiu
 1. plàstics Relatiu o pertanyent als polímers o als copolímers acrílics.
 2. química orgànica Relatiu o pertanyent a l’àcid acrílic o als seus derivats.
 3. química orgànica
  1. àcid acrílic Àcid propenoic, utilitzat com a monòmer per a obtenir polímers acrílics, alguns acrilats per esterificació i com a intermediari en síntesi orgànica.
  2. àcid acrílic glacial Àcid acrílic molt ric, capaç de cristal·litzar a les temperatures hivernals.
 4. elastòmer acrílic plàstics Tipus de polímer que té una quantitat predominant d’èster acrílic en forma d’acrilat d’etil o d’acrilat de butil en la cadena del polímer.
 5. fibra acrílica química industrial Nom genèric de les fibres tèxtils constituïdes per un polímer sintètic de cadena llarga compost, en una gran proporció en pes, per unitats acrilonitril.
 6. polímers de l’àcid acrílic plàstics Composts resultants de la polimerització de l’àcid acrílic.
 7. resines acríliques plàstics Resines bàsicament formades pels polímers i els copolímers dels èsters dels àcids acrílic i metacrílic.