acrobàcia

Accessory
Partició sil·làbica: a_cro_bà_ci_a
Etimologia: format incorrectament per imitació del fr. acrobatie, íd.
Body
    femení
    1. Art de l’acròbata de fer salts, equilibris i tota mena d’exercicis perillosos sobre la corda fluixa, sobre cavalls, bicicletes, etc., i altres exercicis dinàmics arriscats.
    2. Acte o maniobra que presenta dificultats excepcionals.
  1. espectacles Número de varietats que l’artista fa amb tota mena d’aparells o sense altre accessori que una catifa col·locada sobre la pista.
  2. acrobàcia aèria aeronàutica Conjunt de moviments i de situacions que no són els normals de vol, intencionadament imposats per un pilot al seu avió.