acta

Accessory
Homòfon: acte
Etimologia: del ll. acta, neutre pl. de actus ‘acte’, pres com a sing 1a font: s. XIII
Body
    femení
  1. dret Document formal que constata un fet, una convenció, una obligació, una deliberació, un acord o una manifestació de voluntat, a fi que n’hi hagi constància. Acta notarial.
  2. acta electoral dret constitucional
    1. Document en el qual hom fa constància dels resultats i de les incidències d’una elecció.
    2. Certificat on consta l’elecció d’una persona per a un càrrec.
  3. acta proconsular dret romà Procés verbal d’un judici pres pels taquígrafs del tribunal proconsular.