activitat

Accessory
Etimologia: del b. ll. activĭtas, -ātis 1a font: 1381
Body
  femení
 1. Qualitat d’actiu, facultat d’obrar.
 2. Diligència, promptitud en l’obrar. L’activitat d’un medicament.
 3. plural Ocupacions, tasques, d’una persona o una entitat. Un home de moltes activitats. Les activitats d’una institució.
 4. ensenyament En pedagogia, un dels fonaments de l’educació nova, anomenada, per això, escola activa.
 5. etologia
  1. Conjunt dels actes motors d’un organisme.
  2. activitat de substitució Comportament inapropiat que es produeix quan una sobreexcitació no pot ésser alliberada per una via usual.
 6. psicologia Conjunt de fenòmens psíquics que tendeixen a l’acció.
 7. química física Relació entre la fugacitat d’una substància en un determinat estat i la seva fugacitat en un estat de referència arbitrari.
 8. activitat d’aigua alimentació, indústries alimentàries Quocient a una temperatura determinada entre la pressió de vapor d’un producte i la de l’aigua.
 9. activitat econòmica economia Activitat conscient i intencional dirigida als camps de la producció i de la distribució de béns i a la realització de finalitats definides materialment.
 10. activitat nuclear física atòmica Nombre de nuclis atòmics d’una substància radioactiva que es desintegren per segon.
 11. activitat òptica òptica Capacitat que presenten certes substàncies de fer girar el pla de vibració de la llum polaritzada plana que les travessa.
 12. activitat solar astronomia Estat de major o de menor intensitat de les energies del Sol.
 13. coeficient d’activitat química física Quantitat per la qual cal multiplicar les pressions gasoses o les concentracions per a obtenir les activitats.
 14. en activitat locució adjectiva En acció. Volcà en activitat. Un funcionari en activitat.