acusatiu

Accessory
Partició sil·làbica: a_cu_sa_tiu
Etimologia: del ll. accusativus, -a, -um, íd.
Body
    masculí gramàtica
  1. Cas gramatical el concepte del qual té una íntima connexió amb les nocions de transitivitat i d’intransitivitat.
  2. complement acusatiu Complement directe.