-adelf
| | -adelfa

Body
botànica Forma sufixada del mot grec adelphós ‘germà’, usada per a significar que els estams, units per llurs filaments, són disposats formant un fascicle, dos, etc. Ex.: monadelf, poliadelf.