adoptar

Accessory
Etimologia: del ll. adoptare, íd. 1a font: 1344, Ord. P. III
Body
    verb transitiu
  1. Prendre com a fill (un menor que no ho és naturalment); afillar.
  2. Fer algú seu (el parer, l’opinió, etc., d’un altre). Adoptar un criteri.
  3. Prendre (una resolució, un acord) després de previ examen o prèvia deliberació. Adoptar les normes internacionals.