adulterar

Accessory
Etimologia: del ll. adulterare ‘falsificar, corrompre’, der. de alterare ‘canviar, alterar’ 1a font: 1399, Metge
Body
    verb
  1. intransitiu Cometre adulteri.
  2. transitiu Desnaturalitzar (una substància, un aliment, un medicament, etc.) mesclant-hi una substància estranya, sofisticar. Adulterar el vi amb guix.
  3. transitiu figuradament Fer impur, corrompre, viciar. Adulterar la voluntat popular.