afable

Accessory
Etimologia: del ll. affabĭlis ‘a qui es pot parlar’, der. de fari ‘parlar’ 1a font: 1490, Tirant
Body
    adjectiu
  1. Agradable, gentil, bondadós en la conversa i en el tracte.
  2. per extensió Caràcter afable.