afirmar

Accessory
Compareu: afermar
Etimologia: del ll. affirmare, íd. 1a font: s. XII, Hom.
Body
verb transitiu Dir, declarar, que una cosa és (oposat a negar1). Afirmar que una cosa és certa, que no ho és.