afrikaans

Accessory
Partició sil·làbica: a_fri_kaans
Etimologia: del neerl. afrikaans, íd., també ‘africà’
Body
masculí lingüística i literatura Llengua germànica del grup occidental originada al sud del continent africà a partir dels dialectes neerlandesos dels colonitzadors establerts a mitjan segle XVII.