-agogia

Body
Forma sufixada del mot grec agōgḗ, que significa ‘conducció’. Ex.: demagògia.