-agra

Body
Forma sufixada del mot grec ágra, que significa ‘caça, atac de dolor agut’. Ex.: poagre (ant. poagra), quiragra.