aigua-sal

Accessory
Partició sil·làbica: ai_gua-sal
Etimologia: de aigua i sal 1a font: 1460, Roig
Body
    femení
  1. Aigua carregada de sal, salmorra.
  2. Solució aquosa de qualsevol altra sal, com la sal d’agrella, emprada per a rentar taps.