aiguabarreig

Accessory
Partició sil·làbica: ai_gua_bar_reig
Etimologia: de aiguabarrejar-se 1a font: s. XIX
Body
    masculí
  1. El fet d’aiguabarrejar-se.
  2. Conflent.