aiguat

Accessory
Partició sil·làbica: ai_guat
Etimologia: de aigua 1a font: s. XIV, Jaume I
Body
masculí Ploguda forta que produeix torrentades i inundacions.