aïnar

Accessory
Partició sil·làbica: a_ï_nar
Etimologia: del ll. hĭnnīre, íd., probablement a partir d’un ant. *hinir, alterat per influx d’algun mot afí (cf. assaïnar, eguinar, renillar) 1a font: s. XIX
Body
verb intransitiu Cridar el cavall; eguinar, renillar.