aire-terra

Accessory
Partició sil·làbica: ai_re-ter_ra
Body
adjectiu invariable armament Dit de qualsevol tipus de míssil llançat o disparat des d’un avió contra objectius terrestres.