així

Accessory
Partició sil·làbica: ai_xí
Homòfon: eixir
Etimologia: del ll. vg. eccum sic ‘vet aquí així’ 1a font: s. XII, Hom.
Body
  adverbi
  1. D’aquesta manera. Ho has de fer així. Ell és així. Així sia.
  2. per dir-ho així Fórmula d’atenuació d’allò que hom diu.
 1. De la mateixa manera (reforçant un com anterior). Com ell ha obeït, així has de creure.
 2. [sovint reforçat amb doncs] Essent així, per aquesta raó, en conseqüència. Ell també vindrà? Així, és millor que jo no vingui. Ho haig de saber amb temps; així, doncs, decideix-te aviat.
 3. Introdueix l’expressió d’un desig. Així vingués ara mateix!
 4. així així Mig mig, mitjanament. Aquest pastís m’ha sortit així així.
 5. així com locució conjuntiva
  1. Marca una oposició. Així com abans tot eren festes, ara tot són plors.
  2. I també. Van venir el Joan i la Maria així com els seus fills.
 6. així... com... Tant... com... Béns així mobles com seents.
 7. així com així De qualsevol manera, a la babalà. Les coses no es poden fer així com així.
 8. així i així Substitueix circumstancials inconcrets de manera. Les coses han anat així i així.
 9. així i tot locució conjuntiva Àdhuc concedint això. Així i tot, no crec que vinguin.
 10. així mateix De la mateixa manera, ultra això, també. A part les raons dites hi ha, així mateix, altres motius.
 11. així que locució conjuntiva Tot seguit que. Així que arribeu, digueu-nos-ho.
 12. així que locució conjuntiva D’aquesta manera, essent així, per aquesta raó. No has estudiat, així que no aprovaràs.
 13. així sia
  1. Expressió usada per a manifestar el desig que una cosa s’esdevingui.
  2. litúrgia Amén.