alat
| | alada

Accessory
Etimologia: de ala1
Body
    adjectiu
  1. Proveït d’una ala o d’ales.
  2. cinegètica Ferit de l’ala.
  3. heràldica Dit dels objectes que tenen ales sense ésser propi de la seva natura el fet de tenir-ne, i dels ocells amb les ales d’un esmalt diferent del del cos.