albina, dret d’

Accessory
Etimologia: del b. ll. albium (o albanus) ‘estranger’
Body
història del dret Dret en virtut del qual la cort reial, un senyor feudal o el comú de les ciutats lliures podien confiscar els béns d’un estranger mort en el territori de llur jurisdicció.