aldarull

Accessory
Etimologia: d’origen incert; la var. aldarulla (pronunciada aldaruia) fa pensar en una dissimilació del ll. ecl. alleluia en el sentit de ‘crits d’alegria’ propis de Pasqua, amb influx de trull2 ‘renou’ 1a font: 1891
Body
masculí Confusió, avalot.