aleta

Accessory
Etimologia: de ala1
Body
  femení
  1. Ala petita.
  2. per extensió Nom donat a certes peces o a certes parts d’un objecte que surten enfora a semblança d’una aleta. Les aletes d’un ventilador.
  3. fer l’aleta Planar un ocell.
  4. fer l’aleta Sol·licitar el colom i altres ocells (la femella).
  5. fer l’aleta per analogia Afalagar insistentment algú per guanyar-li la voluntat, per ben disposar-lo a fer una cosa, per recaptar-ne un favor.
  6. fer l’aleta folklore En les colles de castellers, gest que fa l’enxaneta amb la mà enlaire en el moment de coronar el castell o el pilar.
 1. anatomia animal
  1. Cadascun dels apèndixs que posseeixen els peixos, a vegades amb funció locomotora, i sempre amb funció estabilitzadora, compensadora i de timó.
  2. per extensió Apèndix d’altres animals aquàtics semblant a l’aleta dels peixos.
 2. armament
  1. Sortint de certes bombes d’aviació que les estabilitza en llur trajectòria.
  2. Peça dels màusers, col·locada a la part posterior del pany, que serveix per a posar l’arma en situació de seguretat, de desmuntatge o de tir.
 3. construcció naval
  1. Cadascuna de les peces de fusta de forma corba que constitueixen la darrera quaderna de popa.
  2. En algunes embarcacions menors, prolongació de la part superior de l’obra morta de popa més amunt de la coberta.
  3. Part del vaixell compresa aproximadament entre les marcacions de 10 i de 14 quartes (aleta d’estribord) i entre les de 18 i de 22 quartes (aleta de babord).
  4. aleta de balanç Cadascun dels rengles de peces que sobresurten perpendicularment del pantoc.
  5. aleta estabilitzadora Cadascuna de les peces de forma semblant a l’ala d’un avió que sobresurten del buc a l’altura del pantoc.
 4. esports Cadascun dels suplements de goma en forma de peu d’ànec que els nedadors es calcen per tal que els ajudin a nedar.
 5. obres públiques Cadascuna de les parets que als ponts i a les clavegueres serveixen per a contenir les terres i dirigir les aigües.
 6. termotècnia Formes laminars de certs dispositius tèrmics que n’augmenten la superfície de contacte amb el medi ambient a fi de facilitar l’intercanvi tèrmic.
 7. indústria tèxtil
  1. Cadascuna de les dues molles planes que hi ha dins la llançadora, quan hom teixeix amb bitlles de fusta, per tal de mantenir-les subjectes.
  2. Extremitat de les aranyes de la màquina metxera, per on surt la metxa.