alienable

Accessory
Partició sil·làbica: a_li_e_na_ble
Etimologia: de alienar
Body
adjectiu Que pot ésser alienat.