aliment

Accessory
Etimologia: del ll. alimentum, íd. 1a font: s. XIII
Body
  masculí
  1. alimentació, indústries alimentàries i biologia Substància que proporciona als éssers vius energia, primeres matèries i els composts químics indispensables per al bon funcionament o la regulació dels mecanismes vitals.
  2. Allò que hom menja i beu en un temps determinat, habitualment, etc.
  3. figuradament Allò que serveix per a mantenir una cosa. La llenya és l’aliment del foc. Servir d’aliment a la curiositat. Donar aliment a un vici, a una passió.
  4. aliment dietètic alimentació, indústries alimentàries Aliment elaborat amb control dels components emprats i de les seves característiques, a fi de satisfer necessitats alimentàries especials degudes a estats fisiològics o a certes malalties.
  5. aliment energètic alimentació, indústries alimentàries Aliment que aporta energia gràcies al seu contingut en hidrats de carboni, geixos i proteïnes.
  6. aliment funcional alimentació, indústries alimentàries Aliment en estat natural o modificat, al qual, ultra les seves funcions nutritives essencials, hom atribueix un efecte beneficiós per a l’organisme o de prevenció de determinades malalties cròniques perquè té dosis significatives de determinades substàncies.
  7. aliment modificat genèticament alimentació, indústries alimentàries Aliment procedent d’un organisme modificat genèticament, o que inclou en la seva composició un aliment procedent d’un organisme modificat genèticament o algun derivat d’un organisme modificat genèticament.
  8. aliment transgènic alimentació, indústries alimentàries Aliment modificat genèticament procedent d’un organisme transgènic, o que inclou en la seva composició un aliment procedent d’un organisme transgènic o algun derivat d’un organisme transgènic.
 1. plural dret civil Prestació econòmica que determinades persones legalment tenen l’obligació de complir envers familiars propers en cas de necessitat, a fi que puguin cobrir les necessitats mínimes de subsistència.