al·loplàstica, activitat

Accessory
Etimologia: de al·lo- i plàstic
Body
psicologia Activitat de l’organisme que cerca l’adaptació per mitjà de la modificació del medi (s’oposa a activitat autoplàstica).