al·lòtrop

Accessory
Etimologia: del gr. allótropos ‘diferent’, de állos ‘altre’ i trópos ‘manera’
Body
    masculí
  1. lingüística Doblet.
  2. química Cadascuna de les formes al·lotròpiques d’un element.