almanac

Accessory
Etimologia: de l’hispanoàrab al-manâh ‘calendari, almanac’ 1a font: s. XIV
Body
masculí literatura Calendari acompanyat de dades astronòmiques, pronòstics meteorològics i dates de les festes i les fires.